KRITERIER TIL VALG AF PSYKOTERAPEUT UDDANNELSE

1. praktik eller teori?

Er det kun psykologisk teori du ønsker at læse, findes der etårige uddannelser f.eks. på HF, samt universitetsuddannelsen til psykolog.

Uddannelsen på Coach & Psykoterapeut Skolen træner selve håndværket i faget, og er tilrettelagt som mesterlære med en fast tilknyttet mentor. Der undervises i adfærdsbiologi og adfærdspsykologi i kombination med alle teknikker.

2. længde i år

En uddannelse, hvor den studerende skal varetage et fuldtidsjob til daglig, spreder indlæringen ud. Skal der opnås en moden integration i håndtering af psykoterapi til at have en selvstændig praksis, vil det fordre en 4-årig uddannelse. Fravælg korterevarende uddannelsesforløb, herunder useriøse online “uddannelser”.

3. timetal for studiet og pris

Coach & Psykoterapeut Skolens timetal for at mestre en privat praksis er på 2000 studietimer, hvilket giver en timepris på 82 kr. Af de 2000 timer foregår de 1400 med faglærere på Skolen eller som praktisk træning med klienter. Prisen for disse studietimer, som er afgørende for den håndværksmæssige kompetence i faget, er således 120 kr.

Fravælg udbydere, hvor du ikke kan beregne prisen for deres reelle undervisningstimer, uden selvstudium og internet/online undervisning indregnet.

4. er indholdets formål at arbejde med raske?

Skolens uddannelse er til at arbejde med raske menneskers personlige/sociale kompetencer, emotionelle intelligens og livskvalitet. Til det formål tilbyder vi en uddannelse, som kombinerer de bedste coaching- og mentoring teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden med teknikker fra psykoterapiens verden, samlet i ét unikt tværfagligt koncept. I det indgår arbejde med mestring af følelser og de livskriser, som er en naturlig del af livet, med det formål at udvikle den adfærd, som giver en forandring i selvforståelse og følelsesliv. 

Fravælg udbydere hvor ikke fremgår tydeligt, om uddannelsen er beregnet til et arbejde med raske eller syge. Det er to vidt forskellige fag, som kræver vidt forskellige kompetencer.

Nogle uddannelsessteder giver det fejlagtige indtryk, at deres studie kan kvalificere til både at arbejde med raske og syge, med et indhold på blot 800 timer. Det er imidlertid umuligt, med et studie på blot 800 timer, at uddanne nogen til at kunne arbejde, både i en privat praksis som selvstændig med raske, og samtidig være kompetent til at arbejde som terapeut med psykiske problemer og syge i det offentlige.

Coach & Psykoterapeut Skolens studie rummer således 2000 studietimer, alene til at kunne arbejde med raske mennesker.

5. ønskes uddannelsen brugt til at kunne arbejde som selvstændig i egen praksis?

Coach & Psykoterapeut Skolens uddannelse er skræddersyet til netop dette formål.

6. ønskes uddannelsen brugt til personlig udvikling og ledelsesopgaver i et job?

Coach & Psykoterapeut Skolens uddannelse er skræddersyet til netop dette formål.

7. er indholdets formål at arbejde med syge?

Vores uddannelse er ikke en efteruddannelse til at arbejde med behandlingskrævende, dybe menneskelige problemer og psykisk syge, ej heller en uddannelse til psykolog/psykiater.

8. ønskes uddannelsen brugt til et job i det offentlige?

Det offentlige har forskellige uddannelser, f.eks. til psykolog, pædagog og sygeplejerske.

Ved afsøgningen af markedet for psykoterapeutuddannelser, vil du støde på private udbydere, som i deres markedsføring giver indtryk af, at de udbyder uddannelser, som er ”godkendte”, ”evaluerede” eller ”kvalitetssikrede”. Dermed reklameres der (indirekte) med at studiet er evalueret af det offentlige, og derved skulle være kompetent til at arbejde med dybe menneskelige problemer. Det finder Coach & Psykoterapeut Skolen uetisk. Ikke mindst disse udbydere gør branchen til en umulig jungle at finde rundt i. Virkeligheden er, at der ikke findes nogen offentlig godkendelse af psykoterapeut uddannelser.

9. optagelseskriterier

Studerende skal minimum være fyldt 26 år, så en uddannet praktiserende psykoterapeut har rundet de 30 år, og derved have opnået en god erhvervserfaring og personlig livsmodenhed.

10. afsluttes studiet med en seriøs eksamen?

Coach & Psykoterapeut Skolen har både en mundtlig og skriftlig eksamen, hvor der fremlægges 3 velbeskrevne klientforløb, gennemført i løbet af tredje og fjerde studieår.

Copyright: Coach & Psykoterapeut Skolen 2023