FORSKELLEN PÅ PSYKOTERAPI ANVENDT TIL SYGE HENHOLDSVIS RASKE

For at arbejde med behandling af psykisk syge behøver psykoterapeuter ikke at have været i psykoterapi. Lidt galgenhumoristisk kan man sige, at en psykoterapeut ikke behøver at have været psykopat for at kunne arbejde med psykopater. Jo mere en psykoterapeut for psykisk syge kan holde en naturlig distance, jo bedre for både patient og terapeut.

Med personlig udvikling af raske menneskers emotionelle intelligens og mentale sundhed er det lige omvendt. Her kan den professionelles personlige involvering med egne erfaringer fra psykoterapi og coaching være en særdeles relevant faktor. I hvert fald er det et oplagt krav, at alle professionelle prøver både korttids- og langtidsvirkningen af de forskellige teknikker, de anvender, på egen psyke og krop. Den professionelles egen personlige udvikling udgør her en yderst vigtig del af den håndværksmæssige kompetence i faget.

At arbejde med psykisk raske henholdsvis psykisk syge er derfor grundlæggende to vidt forskellige fag.

Det er derfor vigtigt, at en udbyder af uddannelse til psykoterapeut klart beskriver, om uddannelsen er beregnet til arbejde med psykisk svage og syge i offentligt regi – på hospitaler, i psykiatrien og på behandlingsinstitutioner – eller til et arbejde med raske menneskers følelsesliv, livskvalitet og mentale sundhed.

Nogle uddannelsessteder giver det fejlagtige indtryk, at deres studie kan kvalificere til både at arbejde med raske og syge, med et indhold på blot 800 timer. Det er imidlertid umuligt, med et studie på blot 800 timer, at uddanne nogen til at kunne arbejde, både i en privat praksis som selvstændig med raske, og samtidig være kompetent til at arbejde som terapeut med psykiske problemer og syge i det offentlige. Coach & Psykoterapeut Skolens studie rummer således 2000 studietimer, alene til at kunne arbejde med raske mennesker.

Skolens fagområde er at uddanne selvstændigt praktiserende psykoterapeuter, på en 4-årig fuld og grundig uddannelse, med de bedst egnede teknikker til dette formål fra både coachingens og psykoterapiens verden, således at de studerende som færdiguddannede kan varetage en forsvarlig udvikling af raske menneskers personlige kompetencer og livskvalitet. Alle studietimer er målrettet det.

Der findes en offentlig ramme på 800 studietimer beregnet til det offentliges arbejde med psykiske lidelser, svære psykiske traumer, misbrugere, dysfunktionelle familier og unges problemer etc. – målrettet videreuddannelse af personale med psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund. Dette falder selv sagt uden for Skolens interesseområde.

Copyright: Coach & Psykoterapeut Skolen 2023