PSYKOTERAPEUT UDDANNELSE MED SPECIALE IMENTAL SUNDHED

Coach & Psykoterapeut Skolen

Skolens formål er at tilbyde en tværfaglig Coach & Psykoterapeut uddannelse, med dansk udstedt certifikat, som dokumenterer anvendelse af videnskabeligt anerkendte metoder og teknikker. Uddannelsens fag og teknikker er målrettet et arbejde med personlig udvikling af raske menneskers følelsesliv og livskvalitet.

Hvor personlig udvikling og mental sundhed hidtil har været delt i en erhvervsdel og i en privat del, udført af to typer udøvere, er Coach & Psykoterapeut Skolens uddannelse målrettet arbejde med hele menneskets personlighed, uden at adskille arbejds- og privatpersonen.

Læs udtalelser og anbefalinger fra tidligere studerende.

Skolens blog om psykoterapi og psykoterapeut uddannelser rummer bl.a. uddybende artikler om psykoterapeutiske teknikker og sammenligninger mellem forskellige professioner inden for mental sundhed. Den kan være en ressource for dem, der er dedikerede til at øge kvaliteten af deres psykoterapeutiske praksis og klientarbejde. Dyk ind, udforsk og bliv inspireret!

Illustration af menneskets medfødte emotionelle biologi, som anvendes i Skolens psykoterapeut uddannelse

Psykoterapeut uddannelse med afsæt i viden om menneskets adfærdsbiologi

Fordi mennesket styres af urgammel biologisk arv, kan professionelt arbejde med emotionel intelligens og mental sundhed, uden afsæt i viden om menneskets adfærdsbiologi, reelt kun blive symptombehandling. Uden at kende det “farvand”, biologiens dybder rummer, “sejler” udøvere af både coaching og psykoterapi kun overfladisk rundt.

Dybtgående viden om den indflydelse, som vores medfødte urhjerne har på det moderne menneskes følelsesliv og adfærd, bør være grundlæggende i enhver psykoterapeut uddannelse. Læs mere

En psykoterapeut uddannelse med tværfaglighed i metoder og teknikker

Tværfaglighed i metoder og teknikker

En kompetent psykoterapeut uddannelse til et arbejde med personlig udvikling af psykisk raske menneskers livskvalitet og mentale sundhed bør indeholde en tværfaglighed i metoder og teknikker. Læs mere

Stressterapi med psykoterapeutiske teknikker

Stressterapeut uddannelse

En kompetent uddannelse til et arbejde med stressmestring og -forebyggelse bør indeholde teknikker fra både psykoterapi og coaching. Læs mere

Valg af psykoterapeut uddannelse

Valg af psykoterapeut uddannelse

Krav til  indholdet af en psykoterapeut uddannelse bør afhænge af uddannelsens formål.
Fravælg derfor udbydere, hvor ikke fremgår tydeligt, om uddannelsen er beregnet til et arbejde med raske eller syge, da det er to vidt forskellige fag, som kræver vidt forskellige kompetencer. Læs mere

Copyright: Coach & Psykoterapeut Skolen